Stress

Ring:  93803119

Hvad er stress?

Synes du ikke, at du kan magte det, du skal? Har du gennem en længere periode været belastet på dit arbejde eller hjemme, og oplever du, at dit helbred og overskud er påvirket af belastningerne? 

Hver fjerde dansker er stresset, og hver femte føler, at de har en dårlig livskvalitet. Stress ses hos alle aldersgrupper og samfundslag.

Stress kan være relateret både til arbejdslivet og privatlivet, men kan også stamme fra tidligere oplevelser med tab, sorg og krise. Stress påvirker ikke kun den stressede, men også familie og arbejdskollegaer. 

Stress er kroppens reaktion på belastning. Du kan blive stresset, når du møder for mange krav fra omverdenen, som du føler, du ikke kan leve op til. Hertil kommer de krav, du stiller til dig selv.

Når vi bliver stressede, kommer kroppen i alarmberedskab. Kroppen reagerer som om, at vi befinder os i en faresituation og sætter en række stressreaktioner i gang. Reaktionerne skal hjælpe os til at klare situationen og overleve. Vi kan godt tåle at være stressede kortvarigt. Det kan ligefrem være en fordel, fordi kortvarig stress kan sætte os i stand til at yde en ekstra indsats.  Men langvarig stress slider på kroppen og kan påvirke din hukommelse og indlæringsevne samt tære på humør og energi. Langvarig stress giver ikke kroppen mulighed for at slappe af, nedregulere stresshormonniveauet og finde tilbage til en ligevægtstilstand. Immunforsvaret bliver svækket, og vi bliver mere modtagelige for sygdom og depression.  

Hvilke symptomer er der på stress?

Stress kan vise sig på mange forskellige måder. For at få et nuanceret billede af ens stressniveau bør symptomerne gradueres i oplevet hyppighed og styrke. Et enkelt symptom eller to er ikke ensbetydende med, at du er stresset, men genkender du nedenstående symptomer, kan det være tegn på stress. Symptomerne kan være:

 • Ændret søvnmønster
 • Anspændthed
 • Rastløshed 
 • Svært ved at slappe af og lave ingenting
 • Nem til tårer, humørsvingninger og ”kort lunte”
 • Oplevelser af at ting kan føles uoverkommelige og overvældende
 • Hukommelses- og koncentrationsbesvær
 • Svære ved at danne overblik og være fleksibel
 • Svimmelhed
 • Hovedpine
 • Mave/ Fordøjelsesproblemer
 • Træthed og følelse af udmattelse
 • Hjertebanken og trykken for brystet
 • Diffuse smerter 

Hvilke punkter indgår i behandlingen?

Det er heldigvis muligt hurtigt at reducere stress ved brug af effektive og afprøvede metoder. Det er individuelt, hvad der stresser os. Vi oplever og tolker situationer på forskellige måder, og derfor er det også forskelligt, hvad der belaster os. At finde frem til, hvad stressen skyldes, er udgangspunktet for at kunne ændre på situationen. I behandlingen af stress identificeres symptomerne indledningsvist, og så holdes der løbende holde øje med, at de reduceres.

Flere mennesker med stress har en tendens til at sætte store krav til sig selv, samt være meget serviceminded overfor andre. At få stress og eventuelt blive sygemeldt kan påvirke hele ens identitetsfølelse, kan give bekymringer for fremtiden samt kan opleves skamfuldt eller som et nederlag.

I terapien arbejdes der med tanker og strategier i forhold til:

 • hvordan du reagerer på belastninger
 • hvordan kendskab til dine stresssymptomer kan hjælpe dig til at få det bedre
 • at finde en mere holdbare balance imellem egne og andres behov
 • forskellige strategier til at forebygge og reducere stress.
 • din planlægning og dine prioriteringer
 • dine forventninger til dig selv, og
 • hvordan du kan passe godt på dig selv.

I forløbet vil vi se nærmere på, hvordan søvn, restitution og motion kan hjælpe dig med at komme dig. Ved stress er kroppen hele tiden i alarmberedskab. Meditation er meget virksomt mod stress. Her anbefales at downloade den gratis app: Åben og rolig. Mennesker er forskellige, så i behandlingen afdækkes de mest virksomme afslappende aktiviteter for den enkelte. I takt med at stressen øges, så er der en tendens til at nedtrappe fritidsaktiviteter og socialt samvær. Hermed mistes måder at geare ned på og slappe af, hvilket forværrer stressen. I behandlingen er der fokus på at genoptage eller finde måde at være social/have fritidsinteresser.

Forløbet kan også medvirke til afklaring af behov for sygemelding og efter sygemelding afklaring af den forløbet ved returnering til arbejdet.

Ring:  93803119
Klinik: Christian  X’s Alle 89, stuen, 2800 Lyngby