Stress

Stress opstår typisk efter længere tids oplevet pres. Dette udmønter sig ofte i symptomer, som søvnbesvær, trykken for brystet, koncentrationsbesvær og hukommelsesproblemer. I starten af terapien identificeres symptomerne, og så holdes der løbende holde øje med, at de reduceres. Stressen kan reduceres igennem:

  • Ændring af tanker: Flere mennesker med stress har en tendens til at sætte store krav til sig selv, samt være meget serviceminded overfor andre. I terapien arbejdes der med at finde en mere holdbare balance imellem egne og andres behov. Ved arbejdsrelateret stress så er der fokus på at afklare, hvad ens kerneopgaver er og få hjælp til at holde fokus herpå samt til afstemning af forventningerne til arbejdsindsats. Stress giver bekymringer i forhold til fremtiden, som det også er vigtigt at forholde sig til.
  • Ændring af handlinger: I takt med at stressen øges, så er der en tendens til at nedtrappe fritidsaktiviteter og socialt samvær. Hermed mistes måder at geare ned på og slappe af, hvilket forværrer stressen. I terapien er der fokus på genoptage eller finde måde at være social/have fritidsinteresser.
  • Afslapning af kroppen: Ved stress er kroppen hele tiden i alarmberedskab. Meditation er meget virksomt mod stress. Her anbefaler jeg at downloade den gratis app: Åben og rolig. Mennesker er forskellige, så ved hjælp af terapien afdækkes de mest virksomme afslappende aktiviteter for den enkelte.

Mobil:  93803119
Klinik: Christian  X’s Alle 89, stuen, 2800 Lyngby