GDPR

Jeg har gennemgået to kurser i håndtering af følsomme oplysninger, efter GDPR-reglerne er tråds i kraft.

Jeg har ingen e-mail. Aftaleudveksling og lignende ikke-fortrolige oplysninger kan udveksles via SMS. Ellers foregår kommunikationen via telefon eller personligt møde.

Ved samtaler finansieret af sundhedsforsikringer indhenter jeg ved forlængelse af forløb underskrift på, at oplysningerne må videregives til sundhedsforsikringen.