GDPR

Ring:  93803119

Jeg har gennemgået to kurser i håndtering af følsomme oplysninger, efter GDPR-reglerne er tråds i kraft.

Jeg har ingen e-mail. Aftaleudveksling og lignende ikke-fortrolige oplysninger kan udveksles via SMS. Ellers foregår kommunikationen via telefon eller personligt møde.

Som psykolog er jeg forpligtet til at føre journal. Det vil sige, at jeg skriver noter om det vi taler om, herunder dine sociale forhold og dit helbred. Formålet er at give dig en god og relevant behandling.

Jeg kan modtage oplysninger om dig fra din læge, dit forsikringsselskab og andre, hvis du har givet dit samtykke til, at de sender oplysningerne til mig.

Jeg har tavshedspligt, og det er kun mig der har adgang til din journal. Jeg kan give oplysninger videre til din læge, og andre, hvis du har givet dit samtykke til det.  Hvis du er forsikringsklient, skal jeg give en kort status på behandlingen, hver gang jeg søger om nye timer.

Jeg har pligt til at bryde min tavshed, hvis der er alvorlig risiko for, at du eller andre kommer til skade.

Jeg har pligt til at underrette kommunen, hvis jeg er bekymret for et barns trivsel og udvikling.

Din journal bliver opbevaret i et arkivskab under dobbelt lås, eller i et sikret journalsystem, der ligger hos en databehandler jeg har en aftale med. Jeg gemmer dine oplysninger i 5 år, i særlige tilfælde længere.

Man må ikke slette i en journal, men hvis noget er forkert, kan vi tilføje en rettelse. Vi kan rette og slette i alt andet end journalen, hvis der er fejl.

Hvis der er noget du er i tvivl om, så spørg mig.