Angst

Angst påvirker en stor del af den danske befolkning. Et forsigtigt bud er, at mellem 15-25% af den danske befolkning på et eller andet tidspunkt i deres liv kommer til at lide af angst. Angst er et overbegreb for mange former for angst. Dette kan eksempelvis være:

  • Panikangst – opstår pludselig og uden varsel ofte med tankerne omkring at dø, miste kontrollen eller blive sindssyg.
  • Social angst – opstår ved sociale sammenhænge ofte med tanker omkring at andre tænker dårligt om en og frygt for at gøre noget pinligt eller flovt.
  • Separationsangst – opstår ved adskillelse fra forældrene ofte med bekymring for, at der kan ske noget slemt med forældrene eller alene uden forældrene.
  • General angst – opstår med vedvarende bekymringer om forskellige emner f.eks. om terror, kriminalitet, nye og ukendte ting og situationer.
  • Enkeltfobi – opstår ved særlig ting som f.eks. edderkopper, hunde, mørke, opkast, butikker og transportmidler.
  • OCD – opstår når tvangstanker igangsætter tvangshandlinger som f.eks. vaske hænder, og checke-/tællehandlinger.

Angst giver ofte fysisk reaktioner som hjernebanken og åndenød. Derudover er der de kaotiske tanker herunder katastrofetankerne. Med angst starter ofte en undgåelsesadfærd, som bevirker dagligdagen bliver svær, og livskvaliteten reduceres.

Heldigvis er det oftest muligt via terapi hurtigt at fjerne/reducere angsten. Det bedste resultat opnås, når terapien startes kort tid, efter angsten er startet. Det er personen selv, som bestemmer i hvilket tempo angsten bliver udfordret. Angsten kan udfordres igennem andre tanker, handlinger og beroligelse af kroppen. I terapi med børn gives angsten et navn. Målet for alle er så at ”snyde” angsten, og på den måde lære, hvordan det trinvist er muligt at bevæge sig væk fra, at angsten styrer ens liv. Dette noteres i en succesbog imellem sessionerne.

Mobil:  93803119
Klinik: Christian  X’s Alle 89, stuen, 2800 Lyngby